Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Systém je vhodný pro majitele domů se zahradou, kteří chtějí využívat srážkovou vodu na zalévání záhonů, trávníků, keřů apod., a tím ušetřit pitnou vodu. Zachycená srážková voda je přefiltrována a akumulována v podzemní nádrži.

Výše dotace

 • dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • celková max. výše dotace 55 000 Kč
 • max. fixní dotace 20 000 Kč
 • dotace 3 500 Kč za m3 pro vypočtený minimální objem určený podle kalkulačky
 • max. dotace na zpracování projektu 5 000 Kč

Informace k podmínkám dotace

Dotaci lze získat na nádrže určené k zachytávání srážkové vody s minimálním objemem 2 m3.

 • Je určena pro stávající rodinné i bytové domy v celé ČR, které jsou zkolaudované do 27. dubna 2017 včetně. -> Není vhodná pro novostavby.
 • Stejné podmínky platí i pro majitele rekreačních domů, které slouží pro trvalé bydlení.
 • Časová uznatelnost způsobilých výdajů se liší podle toho, zda se obec nachází v seznamu suchých obcí.
  • V případě, že vaše obec není ohrožená suchem (nenachází se v seznamu suchých obcí), lze uplatnit pouze náklady vystavené až po datu 1.10.2018. -> Obecně: U opatření prováděných po 1.10.2018 není potřeba dokládat, zda je/není obec ohrožená suchem.
  • Pokud se obec nenachází v seznamu suchých obcí a máte uznatelné náklady před 1.10.2018, lze je uplatnit pouze pokud splníte alespoň jednu z níže uvedených podmínek:
   • V obci či její části bylo nutné od počátku roku 2014 alespoň jednou zajistit náhradní zásobování pitnou vodou přistavením mobilního zdroje, dovozem či dopouštěním pitné vody z jiného zdroje do vodojemu zásobujícího místní vodovod nebo do individuálních zdrojů pitné vody, a to z důvodu nedostatku vody v obvykle používaných zdrojích. Nevztahuje se na zajištění náhradního zásobování pitnou vodou z důvodu havárie, kontaminace apod.
   • V obci či její části bylo od roku 2014 opatřením obecné povahy vydaným formou veřejné vyhlášky či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem...) opakovaně omezeno používání vody, a to minimálně ve dvou různých letech.
   • V obci či její části bylo od roku 2014 opatřením obecné povahy vydaným formou veřejné vyhlášky či jiným prokazatelným způsobem (např. rozesláním hromadného e-mailu, vyhlášením obecním rozhlasem...) dlouhodobě omezeno používání vody, a to minimálně na dobu tří měsíců v jednom roce.
V případě konkrétnějších dotazů vyplntě prosím tento dotazník na jehož základě Vám zdarma a nezávazně sdělíme Vaše možnosti a zpracujeme nabídku na vypracování odborného posudku.
email
Napište nám
info@vodanasucho.cz
local_phone
Zavolejme si
774 496 631