Podle zákona je povinností stavebníka hospodařit s dešťovou vodou.

V současné době je častým tématem voda a sucho. Pokud se chystáte stavět nebo rekonstruovat můžete i vy přispět k lepšímu hospodaření s vodou na Vašem pozemku a přitom splnit podmínky dané zákonem a ještě při relizaci ušetřit pomocí dotace Dešťovka.

V rámci dotace získáte až 50% nákladů zpět a můžete získat dotaci až 105 000 Kč.

Podmínka nakládat s dešťovou vodu vyplývá z několika právních předpisů, které všechny vedou k jednomu hlavnímu opatření a to je zadržování srážkové vody.

Provázanost jednotlivých předpisů:

Stavební zákon č. 183/2006 Sb.,
arrow_downward
vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
arrow_downward
příloha č. 5 – bod A.3 – Údaje o území – bod f) údaje o využití území
arrow_downward
§20 odst. 5 stavební pozemek se vymazuje tak, aby bylo vyřešeno mj. vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných (pokud se neplánuje jejich jiné využití)

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat nebo nám zanechte kontakt prostřednictvím jednoduchého formuláře, který naleznete zde.

email
Napište nám
info@vodanasucho.cz
local_phone
Zavolejme si
774 496 631