Odborný posudek

Správně zpracovaný odborný posudek je naší vizitkou, proto se vždy snažíme jej zpracovat tak, aby byl v souladu s podmínkami výzvy dotace Dešťovka. V případě, že by byly shledány nedostatky z pohledu kontroly od SFŽP, vše bezplatně a v nejbližší možné době doplníme/opravíme.

K Vašemu domu Vám navrhneme optimální řešení využití dešťových i šedých vod. Pokud jste se ještě nerozhodli pro konkrétní systém či výrobky – NEVADÍ! V rámci dotace nejsou stanoveni konkrétní dodavatelé systémů. Můžeme Vám tedy systém navrhnout v obecné formě. Vše záleží pouze na Vás.

Pokud máte zájem o zpracování odborného posudku vyplňte nám níže uvedený dotazník. Následně Vás kontaktujeme a sdělíme Vám, zda Váš záměr splňuje podmínky dotace a jaké informace budeme od Vás potřebovat ke kompletnímu zpracování odborného posudku.

Vstupní dotazník

Přílohy

Odborný posudek

Odborný posudek slouží jako podklad pro určení maximální výše dotace a musí z něj být patrný rozsah a způsob provedení podporovaného opatření a také skutečnost, že toto opatření splňuje podmínky pro získání dotace.
Doporučenou strukturu odborného posudku vymezujeme přímo SFŽP- k nahlédnutí a stažení je zde. V podstatě se jedná o zjednodušenou projektovou dokumentaci, která obsahuje popis stávajícího a navrhovaného řešení, dále také základní výkresy (situace a řez) a schéma zapojení. Ve všech případech musí být odborný posudek zpracován jako samostatná dokumentace – nemůže být doložena projektová dokumentace stávajícího nebo navrhovaného domu.

Kdo odborné posudky zpracovává?

Odborný posudek zpracovává buďto dodavatel systému nebo autorizovaný projektant.

Co potřebuji ke zpracování odborného posudku?

Ke zpracování odborného posudku je nutné nám zaslat několik základních informací, vždy se jedná o informace o současném stavu s nakládání s dešťovými vodami a jak s nimi chcete nakládat dále. Od základních informací, které můžete vidět ve vstupním dotazníku, je poté potřeba doložit ještě několik dalších podkladů, které Vám upřesníme po další komunikaci.

email
Napište nám
info@vodanasucho.cz
local_phone
Zavolejme si
774 496 631