O programu

Ministerstvo životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo druhou vlnu dotačního programu Dešťovka, který se zaměřuje na udržitelné hospodaření s vodou v domácnostech. Majitelé domů tak mohou získat podporu na pořízení nádrže na dešťovou vodu či na přečištění vody odtékající z umyvadla nebo pračky. S touto vodou poté mohou zalévat či splachovat záchod. Dotační podpora není určená chatařům a chalupářům.
Program mohou využít vlastníci a stavebníci rodinných, bytových a rekreačních domů, které slouží pro trvalé bydlení. Žádost o dotaci mohou podat i majitelé rozestavěných domů před úředním schválením k užívání (tj. před kolaudací či souhlasem s užíváním stavby), dotace však bude vyplacena až po dokončení stavby.
Rozhodné datum pro stanovení, zda je Váš dům, dle této výzvy považován jako stávající nebo novostavba je 27. duben 2017 včetně.

Tzn.: STÁVAJÍCÍ DŮM = DŮM, KTERÝ BYL SCHVÁLEN K UŽÍVÁNÍ (ZKOLAUDOVÁN) DO 27.4. 2017 VČETNĚ,
NOVOSTAVBA = DOMY ÚŘEDNĚ DOKONČENÉ PO TOMTO DATU.

V rámci systémů pro hospodaření se srážkovou vodou musí být zajištěno odvodnění min. 50 % půdorysného průmětu střechy obytného domu. Do systému odvodňovaných ploch lze zahrnout i další vhodné plochy (stodoly, kůlny, garáže, pergoly, terasy, chodníčky,...) s výjimkou ploch komunikací a parkovacích ploch pro motorová vozidla. Dotace Dešťovka je rozdělena do 3 systémů, které se od sebe odlišují výši dotace, ale i podmínkami. Více informací k jednotlivým systémům se dozvíte zde, případně na oficiálních stránkách programu www.dotacedestovka.cz.

Zeptejte se, pomůžeme Vám
email
Napište nám
info@vodanasucho.cz
local_phone
Zavolejme si
774 496 631