Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Vyuziti-precistene-odpadni-vody-s-moznym-vyuzitim-srazkove-vody

Systém je vhodný pro majitele domů se zahradou, kteří chtějí ušetřit za pitnou vodu tím, že využijí srážkovou vodu a navíc i recyklovanou šedou vodu pro splachování a zalévání zahrady.
Systém je rozdělen na dvě aktivity:

 • bez využití srážkových vod
 • kombinace přečištěné odpadní vody a využití srážkových vod

Dotace je zaměřena zejména na žadatele, kteří se chystají stavět nebo rekonstruovat a mohou si tak v průběhu řešení projektu či výstavby nachystat vše potřebné. Do systému se však mohou zapojit i ostatní žadatelé.

Vyplnit vstupní dotazník

Výše dotace:

Systémy pro využití přečištěné odpadní vody bez využití srážkových vod

 • dotace až 45 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • celková max. výše dotace 105 000 Kč
 • max. fixní dotace 45 000 Kč
 • dotace 3 500 Kč za m3 pro vypočtený minimální objem určený podle kalkulačky
 • max. dotace na zpracování projektu 10 000 Kč

Systémy pro využití přečištěné odpadní vody kombinované se systémem pro využití srážkových vod

 • dotace až 60 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 • celková max. výše dotace 105 000 Kč
 • max. fixní dotace 60 000 Kč
 • dotace 3 500 Kč za m3 pro vypočtený minimální objem určený podle kalkulačky
 • max. dotace na zpracování projektu 10 000 Kč

Informace k podmínkám dotace

Dotaci lze získat na nádrže určené k zachytávání srážkové vody s minimálním objemem 2 m3.

 • Je určena pro stávající rodinné i bytové domy v celé ČR, včetně novostaveb. Vhodné i pro obytné domy ve výstavbě.
 • Stejné podmínky platí i pro majitele rekreačních domů, které slouží pro trvalé bydlení.
 • U stávajících obytných domů musí být na systém napojena alespoň jedna toaleta umístěná v obytné části domu.
 • U novostaveb musí být na systém napojeny všechny toalety umístěné v obytné části domu.
 • Rozvody srážkové a přečištěné odpadní vody musí být odděleny od vody pitné a nesmí se vzájemně přímo spojovat.
 • Do systému šedých vod nesmí být napojeny i vody tzv. černé.
 • V případě vypouštění přečištěné odpadní vody do vod podzemních či povrchových má žadatel povinnost doložit platné povolení k vypouštění odpadních vod, vydané příslušným vodoprávním úřadem. (Týká se i vypouštění ve formě zálivky).
V případě konkrétnějších dotazů vyplntě prosím tento dotazník na jehož základě Vám zdarma a nezávazně sdělíme Vaše možnosti a zpracujeme nabídku na vypracování odborného posudku.
email
Napište nám
info@vodanasucho.cz
local_phone
Zavolejme si
774 496 631